hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
ดูกระทู้
fusion_Board >> ข่าวเหตุการณ์ >> ข่าว กทม.รับสมัครงาน
สำนักป้องกันเปิดรับลูกจ้างชั่วคราว
User name
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ถามตอบยอดนิยม รายชื่อสมาชิก โพสท์ในวันนี้ ค้นหา

พิมพ์กระทู้

31-03-2009 11:20 PM สำนักป้องกันเปิดรับลูกจ้างชั่วคราว
ภาพประจำตัวผู้ใช้

admin

Super Admin


ข้อความ: 178
เข้าร่วม: 10.02.09
ที่อยู่: Bangkhen
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะดำเนินการสมัครสอบและคัดเลือกกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่สมัคร : พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา ให้ได้ค่าจ้างเดือนละ 5840 บาท
คุณสมบัติ :
มีสัญชาติไทย
  1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  2. เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
  4. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักราชการ
  5. ไม่เป็นผู้เคยลงโทษไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือ เลิกจ้างเพราะกระทำผิดวินัยจากกรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานของรัฐ หรือ ส่วนราชการอื่น
  6. อื่นๆ


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  1. เพศชาย
  2. มีความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
  3. ต้องมีใบอนุญาตขับี่รถยนต์ตามกฏหมาย
  4. ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการจ้าง ต้องทำสัญญาค้ำประกันความเสียหายในวงเงิน 10000 บาท ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน


กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2552
ภาคเช้า 0900-1200 ภาคบ่าย 1300-1600 เว้นวันหยุดราชการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 3546858 ต่อ 222ที่มา : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ออฟไลน์
ไปยังฟอรั่ม:
ฟอรั่มโดย fusionBoard
แชร์กระทู้นี้
URL:
BBcode:
HTML: