hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
จัดลำดับบทความ
>> หน้าหลักของบทความ >> การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) >> การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุกระดูกข้อมือหัก
การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุกระดูกข้อมือหัก

การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุกระดูกข้อมือหัก

สาเหตุ
     เกิดจากการหกล้มเอามือยันพื้น

อาการและอาการแสดง
     ปวด บวม และข้อมือผิดรูปทันที เคลื่อนไหวข้อมือไม่ได้ หรือเจ็บปวดมากเมื่อเคลื่อนไหว อาจได้ยินเสียงกรอบแกรบจากปลายกระดูกที่ถูกัน ลักษณะข้อมือเหมือน "ส้อม" ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร 

                                   กระดูกข้อมือหัก
                                                ภาพที่ 11 กระดูกข้อมือหัก
การปฐมพยาบาล

     1. ประคบน้ำแข็งทันที ประมาณ 15-20 นาที
     2. ดามมือไว้ด้วยแผ่นไม้ อย่าพยายามดึงเข้าที่เอง เพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายเพิ่มมากขึ้น
     3. ห้อยแขน รีบส่งแพทย์ทันที

                                    การปฐมพยาบาลกระดูกข้อมือหัก
                                                   ภาพที่ 12 การปฐมพยาบาลกระดูกข้อมือหัก
ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร