hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
จัดลำดับบทความ
>> หน้าหลักของบทความ >> คลื่นพายุซัดฝั่ง STORM SURGE >> คำถามเกี่ยวกับ Storm Surge
คำถามเกี่ยวกับ Storm Surge

คำถามเกี่ยวกับ Storm Surge

1. Storm Surge คืออะไร

 • Storm Surge คือ ปรากฎการณ์ธรรมชาติ ที่เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าฝั่ง

2. Storm Surge เกิดขึ้นได้อย่างไร

 • จะต้องเกิดพายุที่มีความรุนแรงตั้งแต่ระดับโซนร้อนขึ้นไป และมีความเร็วลมมากกว่า 100 กม./ชม. พัดเข้าหาฝั่งก่อน จึงจะทำให้เกิด Storm Surge ขึ้นได้
 • เมื่อเกิดพายุจะมีแรงกด ยกระดับน้ำทะเลให้สูงกว่าปกติ กลายเป็นโดมน้ำขนาดใหญ่ ซัดจากทะเลเข้าหาฝั่งอย่างรวดเร็วรุนแรง

3. จะเกิด Storm Surge ใน กทม. หรือไม่

 • ในอดีตที่ผ่านมา ไม่เคยเกิด Storm Surge ในพื้นที่ กทม.
 • ไม่เคยเกิดพายุพัดจากทิศใต้เข้าสู่ กทม. ที่เป็นสาเหตุให้เกิด Storm Surge เข้าสู่กรุงเทพมหานคร
 • พายุที่พัดผ่านภาคกลาง หรือ กทม. จะผ่านมาจากประเทศเวียตนามและกัมพูชา เป็นเหตุให้ลดความรุนแรงของพายุลง จึงไม่มีความรุนแรงที่ทำให้เกิด Storm Surge

4. ที่มีผู้คาดการณ์ว่าจะเกิด Storm Surge ในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคมนั้น จะเกิดขึ้นหรือไม่

 • มีการเก็บสถิติเส้นทางพายุย้อนหลังตั้งแต่ปี 2494 ถึง 2550 รวม 57 ปี พบว่า
  - ในเดือน สิงหาคม และกันยายน เส้นทางพายุจะเข้าทางภาคอีสานตอนล่าง แล้วขึ้นสู่ภาคเหนือ ไม่เคยมีพายุพัดเข้าเขต กทม. ใน 2 เดือนนี้
  - ในเดือนตุลาคม ในช่วงครึ่งเดือนแรก เส้นทางพายุจะเข้าภาคตะวันออก เข้าสู่ภาคกลาง ซึ่งเป็นช่วงที่น่าจะเป็นอันตรายที่สุด และพายุที่เกิดขึ้น ไม่เคยมีความรุนแรงถึงพายุโซนร้อน จึงไม่มีโอกาสเกิด Storm Surge
  - ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคม เส้นทางพายุจะพัดเข้าภาคใต้ตอนบน จึงไม่เกิดผลกระทบต่อ กทม. อย่างรุนแรง

5. มีโอกาสที่จะเกิด Storm Surge มากน้อยแค่ไหน หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าใด

 • กทม. ไม่เคยเกิด Storm Surge จึงคาดการณ์เป็นเปอร์เซ็นต์ได้น้อยมาก คาดว่าไม่เกิน 0.5%
 • มีโอกาสที่จะเกิดน้อยมาก

6. หากเกิด Storm Surge จะมีผลกระทบต่อพื้นที่ใดบ้าง หรือมีพื้นที่เสี่ยงภัยใดบ้าง

 • กทม.ได้จำลองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยตั้งสมมติฐานว่า พายุที่พัดเข้า กทม. มีความรุนแรงเท่าพายุ “ลินดา” ที่พัดเข้า จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2540 พบว่าในพื้นที่ กทม. จะได้รับผลกระทบ ดังนี้
  - ฝั่งพระนคร ในพื้นที่เขตบางนาบางส่วน ช่วงติด จ.สมุทรปราการ ถึง ถ.บางนา-ตราด อาจเกิดคลื่นสูง 0.20 – 1.00 เมตร
  - ฝั่งธนบุรี แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
        -จากชายทะเลบางขุนเทียน ถึง คลองสนามชัย ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน บางส่วนของเขตทุ่งครุ อาจเกิดคลื่นสูง 1.00 – 3.00 เมตร
        -ช่วงเหนือคลองสนามชัย ถึง ถ.พระราม 2 ในพื้นที่บางส่วนของเขตบางขุนเทียน ราษฎร์บูรณะ และจอมทอง อาจเกิดคลื่นสูง 0.20 – 1.00 เมตร
 • กทม. ได้จัดทำแผ่นพับ “ตั้งสติ เตรียมตัวพร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge)” เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนแล้ว ซึ่งในแผ่นพับนั้นจะบอกถึงพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบไว้แล้ว

7. มีข้อบ่งชี้อะไรที่จะเกิด Storm Surge

 • ต้องเกิดพายุที่มีความรุนแรงไม่ต่ำกว่าพายุโซนร้อน
 • ต้องมีความเร็วลมของพายุไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.
 • พายุต้องผ่านจากทะเลแล้วขึ้นบกทันที เช่น พายุที่เกิดในอ่าวไทยพัดเข้าภาคใต้ของประเทศไทย
 • ลักษณะอากาศค่อยๆ เลวร้ายลง

8. Storm Surge จะมีผลกระทบทั่วทั้ง กทม. หรือไม่

 • Storm Surge จะเกิดผลกระทบรุนแรงเฉพาะพื้นที่ที่ติดชายฝั่งทะเลเท่านั้น ซึ่ง กทม. มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลเพียงช่วงชายทะเลบางขุนเทียนเท่านั้น
 • อาจมีน้ำทะลักล้นทางริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบ้าง กทม.ก็จะปิดประตูระบายน้ำและสูบน้ำออก

9. หากเกิด Storm Surge จะแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบได้ล่วงหน้าหรือไม่

 • กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามการก่อตัวของพายุ คาดการณ์เส้นทางของพายุ และการคาดการณ์การเกิด Storm Surge กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 5-7 วัน
 • กทม. จะประสานงานกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ และแจ้งเตือนประชาชนผ่านสื่อต่างๆ ทันที

10. จำเป็นต้องอพยพ หรือย้ายบ้านไปอยู่นอกเขตพื้นที่ที่จะได้รับกระทบหรือไม่

 • ขณะนี้ ประชาชนอย่าตื่นตระหนก กับการเกิด Storm Surge ให้อาศัยอยู่อย่างปกติ หากจะมีเหตุการณ์ Storm Surge ขึ้น กรมอุตุนิยมวิทยาจะให้ข้อมูลกับกทม. และประชาชน ผ่านสื่อต่างๆ เป็นระยะ ก่อนเกิดเหตุอย่างน้อย 5-7 วัน

11. บ้านเรือนหรือสถานที่ทำงานอยู่ในบริเวณที่อาจเกิด Storm Surge จะทำอย่างไร

 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมแผนอพยพและสถานที่รองรับประชาชนที่จะได้รับความเดือดร้อนจาก Storm Surge ไว้เรียบร้อยแล้ว

12. จะเกิดผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาหรือไม่

 • จากการประชุมร่วมระหว่าง กทม. กับการประปานครหลวง ทราบว่าการประปาได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไว้เรียบร้อยแล้ว ประชาชนไม่ต้องวิตกเรื่องน้ำประปาที่จะใช้ในการอุปโภค และบริโภค

13. จะรับมือกับ Storm Surge ได้อย่างไร

 • กทม. ได้จัดทำแผ่นพับ “ตั้งสติ เตรียมตัวพร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge)” เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนแล้ว สามารถขอรับได้ที่ทุกสำนักงานเขตใกล้บ้าน

14. หากเกิด Storm Surge พัดเข้าถล่มกทม. จริง กทม.จะทำอย่างไร

 • กทม.ได้จัดเตรียมแผนรับมือไว้แล้วทั้งก่อนเกิด ขณะเกิดพายุ และการฟื้นฟูหลังการเกิด แผนการเตือนภัย การประชาสัมพันธ์
  ในพื้นที่เสี่ยงภัย ทุกสำนักงานเขตได้เตรียมแผนอพยพประชาชนไว้แล้วเช่นกัน
 • ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับการเกิด Storm Surge ให้อาศัยอยู่อย่างปกติ หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ จะให้ข้อมูลกับกทม. และประชาชนผ่านสื่อต่างๆ เป็นระยะๆ ก่อนเกิดเหตุอย่างน้อย 5-7 วัน

15. ประชาชน ควรปฏิบัติตัวอย่างไรในขณะนี้

 • ให้ประชาชนติดตามการรายงานสภาพภูมิอากาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ พร้อมทั้งปฏิบัติตัวตามที่หน่วยงานภาครัฐ เช่น กทม., กรมอุตุนิยมวิทยาให้คำแนะนำ

16. กทม. มีวิธีลดผลกระทบจาก Storm Surge ต่อชีวิตประชาชนอย่างไร

 • หากเกิดเหตุการณ์รุนแรง กทม. เตรียมแผนอพยพประชาชนไว้แล้ว

17. ประชาชนที่อาศัย หรือทำงานอยู่ริมทะเลหรือพื้นที่เสี่ยงภัย ควรทำอย่างไร

 • ติดตามสภาพอากาศและประกาศเตือนภัยของ กทม., กรมอุตุนิยมวิทยา หรือภาครัฐ จากสื่อต่างๆ
 • ปฏิบัติตามคู่มือ “ตั้งสติ เตรียมตัวพร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge)”

18. ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมคลองสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาจะได้รับผลกระทบหรือไม่

 • คลองในเขต กทม. ที่เชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยาทุกแห่ง กทม. ได้สร้างประตูระบายน้ำปิดปากคลองริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้หมดแล้ว
  หากเกิดคลื่นทะลักล้นประตูระบายน้ำ กทม. ก็จะเสริมกระสอบทรายและสูบน้ำออก ไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลอง

 หมายเหตุ

ประชาชนไม่ต้องวิตกกับการเกิด Storm Surge มากนัก เพราะ

 • สามารถรู้ล่วงหน้าได้ 5-7 วัน หากเกิดสามารถอพยพได้ทัน
 • ในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยเกิดขึ้น
 • สภาพพื้นที่ตั้งของ กทม. ค่อนข้างปลอดภัยเพราะอ่าวไทยตอนบนแคบเพียง 100 กม. หากเกิดพายุพัดเข้ามาก็ จะลดความรุนแรงลง เพราะการเกิด Storm Surge ได้ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 กม. ซึ่งเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของพายุขนาดเล็กที่สุด