hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
จัดลำดับบทความ
>> หน้าหลักของบทความ >> เทคนิคนักดับเพลิง >> รหัสวิทยุสื่อสาร ที่ควรทราบ
รหัสวิทยุสื่อสาร ที่ควรทราบ
 • รหัสวิทยุ      
  ว.00 ให้รอ      
  ว.0 คำสั่ง      
  ว.1 ที่ไหน      
  ว.2 รับทราบข้อความ , ได้ยินหรือไม่      
  ว.3 ทวนข้อความ      
  ว.4 ปฏิบัติหน้าที่      
  ว.5 ความลับ      
  ว.6 ติดต่อโดยตรง      
  ว.7 ขอความช่วยเหลือ , ขอการสนับสนุน      
  ว.8 รายงานเป็นข้อความยาว      
  ว.9 สัญญาณไฟวับวาบ      
  ว.10 หยุดรถปฏิบัติหน้าที่      
  ว.11 หยุดรถไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่      
  ว.12 หยุดรถไม่ปฏิบัติหน้าที่ ติดต่อไม่ได้      
  ว.13 ติดต่อทางโทรศัพท์      
  ว.14 เลิกปฏิบัติหน้าที่      
  ว.15 ให้ไปพบ      
  ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยู           
           16-1 รับฟังไม่รู้เรื่อง รับสัญญาณไม่ได้           
           16-2 รับฟังไม่ชัดเจน สัญญาณขาดหาย           
           16-3 รับฟังพอได้           
           16-4 รับฟังได้ชัดเจน           
           16-5 รับฟังได้ชัดเจนดีมาก      
  ว.17 มีเหตุอันตราย , ห้ามผ่าน       
  ว.18 ระบบเครื่องยนตืขัดข้อง      
  ว.19 สถานีวิทยุถูกรบกวน      
  ว.20 จับกุม , ตรวจค้น      
  ว.21 ออกจาก.....      
  ว.22 ถึง......      
  ว.23 ผ่าน.......      
  ว.24 เวลา      
  ว.25 ไปที่......      
  ว.26 ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุด      
  ว.27 ติดต่อทางโทรพิมพ์      
  ว.28 ประชุม      
  ว.29 ธุระ      
  ว.30 ขอทราบจำนวน      
  ว.31 ความถี่ช่อง 1      
  ว.32 ความถี่ช่อง 2      
  ว.33 ความถี่ช่อง 3      
  ว.34 ความถี่ช่อง 4      
  ว.35 เตรียมพร้อมปฏบัติหน้าที่      
  ว.36 เตรียมพร้อมเต็มอัตรา      
  ว.37 เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา      
  ว.38 เตรียมพร้อม 1 ใน 3      
  ว.39 การรจราจรติดขัด      
  ว.40 อุบัติเหตุรถชน      
  ว.41 สัญาณไฟจราจรขัดข้อง      
  ว.42 ขบวน      
  ว.43 จุดสกัด , ตั้งด่าน      
  ว.44 ติดต่อทาง Fax      
  ว.50 รับประทานอาหาร      
  ว.55 อำนวยความสะดวก      
  ว.60 ญาติ      
  ว.61 ขอบคุณ      
  ว.62 สิ่งของ      
  ว.63 บ้าน      
  ว.64 ธุรกิจส่วนตัว      
  ว.601 เครื่องวิทยุ รับ-ส่ง      
  ว.602 สายอากาศวิทยุ      
  ว.603 รถยนต์      
  ว.604 ดูโทรทัศน์      
  ว.605 รับประทานอาหารา      
  ว.606 พูดเท็จ      
  ว.607 กิจธุระส่วนตัว      
  ว.608 ก่อกวน      
  ว.609 คลื่นรบกวน      
  ว.610 คิดถึง      
  ว.621 เงิน      
  ว.100 ขอโทษ
   
 • รหัสการแจ้งเหต       
  เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้า      
  เหตุ 203 เพลิงไหม้ยานพาหนะ      
  เหตุ 204 เพลิงไหม้บ้านเรื่อนประชาชน      
  เหตุ 206 เพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรม
ข่าวไอที เที่ยวญี่ปุ่น รปศ จุฬา 31 Thai Cuisine Thailand Travel เที่ยวเกาหลี เลี้ยงสุนัข ตุ๊กตา สุนัขบางแก้ว วาไรตี้ออนไลน์ เกมส์ออนไลน์ ประกาศฟรี ประกาศซื้อขาย สินค้ามือสอง