< >

Random Article

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation : CPR)
ตอนที่ 3

การปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนช

...

คลื่นพายุซัดฝั่ง STORM SURGE มาพร้อมกับพายุ ฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง จึงต้องระวัง ดังนี้

  ติ
...

วิธีใช้เครื่องดับเพลิง
ขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิงมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ดึง : ทำการดึงสลักออกจากคันบีบ
...

ปั๊มน้ำ คือ อุปกรณืที่ช่วยส่งผ่านพลังงาน จากแหล่งต้นกำเนิดไปยังของเหลวก๊าซ หรือ ของเหลวที่มีของแข็งเ

...

การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุกระดูกหัก


กระดูกหัก หมายถึง ภาวะที่ส่วนประกอบของกระดูกแตกแยกออกจากกัน

...

การเคลื่อนย้ายโดยปราศจากเครื่องมือ

 การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยด้วยเจ้าหน้าที่หนึ่งคนต่อผู้ประสบภัยคนเด

...

“ไฟไหม้! ไฟไหม้!... ช่วยด้วยยยยย...Help me! Help me!” …

 

เสียงหวีดร้องที่โหยหวน กลุ่มควันสีเทา

...

 

อัคคีภัย หรือไฟไหม้เกิดได้ทุกที่ ไม่ว่าบ้านพักอาศัย โรงงานและสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความสูญเสียด้านทร

...

การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย (CASUALTY HANDING)

ความหมาย :-
คำว่า “ผู้ประสบภัย”  หมายถึง บุคคลที่ได้รับ

...

ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย เป็นการยากที่จะควบคุมและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้อย่างเด็ดขาดแ

...