< >

Random Article


เหตุเพลิงไหม้ซานติก้า ผับ ย่านเอกมัย เขตวัฒนาในคืนส่งท้ายปีเก่า เป็นโศกนาฏกรรมที่คร่าชีวิตคนไปมากกว

...

ประวัติเรื่อง อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)

       ในปี 1902 George Andrew Darby เป็นวิศวกรทางด

...

เลื่อยโซ่ยนต์

จุดประสงค์ของเลื่อยยนต์

1. โค่น

2. ตัด

3.ผ่า ,แปรรูปไม้กระดาน

...

การใช้ไฮดรอลิคแจ็คบนท้องถนน

\"rescue\"

คือในกรณีเกิดอุบัติเหตุ รถชนกันแล้วเกิดการอัด กระแทก ซึ่งมีผู้ประสบเหต

...

 

ประเภทของก๊าซหุงต้ม

  1. ก๊าซมีเธน ก๊าซชนิดนี้มีคุณสมบัติไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และให้เปลวไฟที่มีความ
...

การเคลื่อนย้ายโดยปราศจากเครื่องมือ

 การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยด้วยเจ้าหน้าที่หนึ่งคนต่อผู้ประสบภัยคนเด

...

ป้องกันตัวและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย
คลื่นพายุซัดฝั่ง STORM SURGE ทำให้น้ำท่วม มีคลื่นสูงซัดเข้าฝ

...
ขั้นตอนปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ หรือ เด็กโต


ขั้นตอนการทำ CPR ในผู้ป่วยผ

...

การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุกระดูกไหปลาร้าหัก

สาเหตุ
 อาจเกิดจากการถูกตีที่ไหปลาร้า หรือหกล้มเอาไห

...

สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้

1.การเผาขยะและหญ้าแห้ง เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้บ่อยที่สุด การเผา

...