< >

Random Article

4 นาทีเท่านั้น....

ท่านเคยดู VDO การทดลองจุดเทียนไขทิ้งไว้บนเก้าอี้รับแขก แล้วปล่อยทิ้งไว้จนห้องทั้งห

...

การเคลื่อนย้ายโดยปราศจากเครื่องมือ

 การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยด้วยเจ้าหน้าที่หนึ่งคนต่อผู้ประสบภัยคนเด

...

ไฟฟ้าเป็นพลังงาน ที่มีประโยชน์มหาศาล ในขณะเดียวกัน ก็มีอันตรายแฝงอยู่ตลอดเวลาที่ใช้ ซึ่งอาจจะนำอันตร

...

อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)

        เป็นอุปกร์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบอนุภาคของควันโดยอัตโนมัติ โ

...
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation : CPR)
ตอนที่ 3

การปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนช

...
ขั้นตอนปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ หรือ เด็กโต


ขั้นตอนการทำ CPR ในผู้ป่วยผ

...

การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุกระดูกข้อมือหัก

สาเหตุ
 เกิดจากการหกล้มเอามือยันพื้น

อาการและอาการแสดง
 

...

การกู้ภัย

               เราต้องรู้จักอุปกรณ์กู้ภัย ว่ามีการทำงานอย่างไร คุณลักษณะของอุปกรณ์ การบำร

...

ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย เป็นการยากที่จะควบคุมและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้อย่างเด็ดขาดแ

...
การปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและข้อต่อ


อาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและข้อต่อที่มักพบบ่อยๆ

...